Vaše firemní linky pomoci
Nový systém zaměstnaneckých benefitů
Zvyšte loajalitu svých zaměstnanců.

Poskytněte zaměstnancům benefit, který skutečně ocení a který pomůže i vám jako zaměstnavateli.

Chci vědět více!

Co je to Quadratum Employee Help Program?

Quadratum Employee Help Program je nový systém zaměstnaneckých benefitů, zaměřený na pomoc a asistenci zaměstnancům v oblasti práva, daní, koučingu, financí, psychologie, nutričního poradenství anebo případně i jiného poradenství.

Zjednodušeně, zaměstnavatel poskytuje odbornou pomoc zaměstnancům, kteří se ocitnou v potížích, a to prostřednictvím zkušených odborníků. Vždy se jedná o vztah poradce (advokát, daňový poradce, psycholog) a klient, kterým je zaměstnanec zaměstnavatele. Dejte svým zaměstnancům to, co jim pomůže a co ocení.
Stravenky jsou již pasé...

Typy poradenství

Vzorové typy dotazů, které mohou zaměstnanci řešit se poradci

 • Přetížení
 • Stres
 • Strach a úzkost o budoucnost
 • Obavy o děti a rodiče
 • Nejistota
 • Ekonomické obavy
 • Tlak od druhých (hlavně pracovníci ve službách a potravinářství)
 • Rozpor mezi povinnostmi a strachem z onemocnění
 • Přehnané sledování vlastního zdravotního stavu
 • Somatizace neexistujících příznaků
 • Zvládání karantény
 • Zvládání negativních zpráv
 • Existence firmy
 • Výplaty mezd
 • Prominutí sankcí za pozdní platby daní a podání daňových tvrzení (právnické i fyzické osoby, příjmové skupiny, dph, apod.)
 • Odvody na sociálním a zdravotním pojištění
 • Podpora státu z pohledu zaměstnanosti
 • Ošetřování člena rodiny
 • Nemocenské pojištění a výplaty
 • Zavřené provozovny
 • Koupě bytu – poradenství (právní)
 • Rozvod (právní)
 • Problémy ve vztahu (psycholog)
 • Daňové přiznání  (daňový poradce)
 • Vyhledání zámečníka (poradenství obecné)
 • Hypotéka (finanční poradenství)
 • Alkoholismus, problémy s drogami, jak přestat kouřit (psycholog)

Výhody

Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele?

 • Zvýšení soustředěnosti zaměstnanců
 • Zvýšení loajality zaměstnanců
 • Snížení fluktuace zaměstnanců
 • Prestižnější zaměstnavatel v očích potenciálních nových zaměstnanců
 • Měně pracovních neschopností
 • Daňový náklad
 • Nízké finanční zatížení zaměstnavatele

Jaké jsou výhody pro zaměstnance?

 • Bezplatné
 • Dostupné 365 dní v roce, 24 hodin denně
 • Důvěrné
 • Je dostupné pro zaměstnance a jejich přímé rodinné příslušníky
 • Naši nezávislí poradci jsou okamžitě k dispozici
 • Poradenskou službu mohou zaměstnanci volat tolikrát, kolikrát je to nutné, ať se jedná o problémy na pracovišti nebo v soukromém životě
 • Pohodlné a šetřící čas
 • Poradenství je možné využít telefonicky i on-line
 • Pomoc v každodenních záležitostech i horších časech

Ceny

V tuto chvíli jsou ceny v důsledku koronavirové situace sníženy na 50%.
Přesnou kalkulaci ceny Vám v závislosti na počtu zaměstnanců a rozsahu služeb poskytneme, rádi obratem vytvoříme. Kontaktujte nás na tel

+420 604 211 488

Jak to celé funguje?

Zaměstnanec anonymně zavolá na telefonní linku společnosti QUADRATUM (nemusí uvádět pravé jméno).
Spojovatel (k dispozici 24 hodin / 7 dní v týdnu) posoudí, o jaký typ poradenství má zaměstnanec zájem a následně kontaktuje advokáta / daňového poradce / psychologa.
Příslušný odborník nejpozději do 24 hodin kontaktuje zpětně zaměstnance a řeší problém (telefonicky, osobně).

Anonymita

Vždy se jedná o vztah důvěrný, vázaný příslušným zákonem, chráněný tajemstvím (advokátní, lékařské atp.).
Vždy se jedná o vztah advokát / klient, daňový poradce/klient anebo psycholog /klient
Zaměstnavatel nikdy není informován o dotazech zaměstnanců.
Poradenství se neposkytuje v případech konfliktu zájmů se zaměstnavatelem.

e-mail: info@quadratum.cz

infolinka pro zákazníky

+420 604 211 488

infolinka pro zaměstnance

+420 733 708 999

Kontakt

Quadratum s.r.o.
Paťanka 2722/11b, 160 00 Praha 6

Pavol Mlej: pavol.mlej@quadratum.cz
+420 722 695 176

Filip Sinecký: filip.sinecky@quadratum.cz
+420 722 695 176